Gebelik Döneminde Testler

Gebeliğe karar verildiği zaman 3–4 ay öncesinde bir uzman hekime başvurarak anne adayının gebeliğin sırasında risk oluşturabilecek sorunların olup olmadığı araştırılmalıdır. Örneğin; kızamıkçık, suçiçeği gibi bazı enfeksiyon hastalıkları araştırılıp bağışıklık saptanmazsa aşıları yapılabilir. Anne adayını aile hikâyesinde örneğin Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi, akciğer kistik fibrozisi, down sendromlu bebek hikâyesi gibi sorunlar belirlenebilir. Anne adayının kendisine ait şeker hastalığı, rahimde myom, sigara içimi daha önceden erken doğum yâda düşük yapması gibi problemler belirlenebilir. Bu sorunların bir kısmı için aşılama, şeker hastalığını tedavi edilmesi veya rahimdeki myomun operasyonu gibi daha gebelik başlamadan önce yapılması gerekebilir. 
 
Testler
 
İlk muayene genel, fizik ve jinekolojik muayene, risk faktörlerinin belirlenmesi, laboratuar da kan sayımı, TİT, idrar kültürü, kan grubu tayini (uyuşmazlık varsa coombs test) antikor taramaları, kızamıkçık, frengi, Hepatit-B, Hepatit-C, HIV, PAP smear test, gerekli durumlarda vajinal kültür yapılmalıdır. 3.ayda erken tarama testi, down sendromu için yapılır. 4.ayda AFP testi bebeğin sinir sistemi anomalileri taramak için uygulanır. 4-6 ay arası ikinci düzey ultrasonla bebekteki yapısal anomalilerin % 60’ı belirlenebilir. 26-28.haftalarda kan sayımı, idrar tahlili ve şeker taraması yapılır. Kan uyuşmazlığı varsa coombs testi tekrarlanır ve sonucuna göre kan uyuşmazlığı için koruyucu iğne uygulanır. Doğumdan hemen önce kan sayımı, şeker ve kanama pıhtılaşmayla ilgili testler yapılmalıdır. Riskli gebelik varsa bu yapılan testlere gereken başka testler eklenebilir. 


Geri Dön